Practice times 2020

for English, please see below
Beste tijgers,
Zoals de meeste van jullie al hebben gehoord, mogen we vanaf volgende week weer van start gaan met trainen. We hebben twee avonden toegewezen gekregen op de atletiekbaan. Op dinsdag en donderdagavond zullen we gaan trainen op coördinatie, kracht en wat balgevoel onder leiding van Roelof.
Dinsdagavond
19.00-20.15 Heren
20.30-21.45 Dames 1
Donderdagavond
19.00-20.15 Dames 3
20.30-21.45 Dames 2, dames midweek en trainingsleden
We hebben dit schema gebaseerd op de inventarisatie in de groepsapps die gisteren heeft plaatsgevonden. Aan het einde van volgende week zullen we het schema evalueren en met een definitievere versie te komen voor de komende weken. We willen dan ook gaan kijken of het mogelijk is om twee trainingen per team te realiseren voor degene die dit willen.
Als er vragen of opmerkingen zijn, laat het ons weten. Ook als je zou willen trainen, maar dit niet mogelijk is op de aangewezen momenten. Eventueel is er nog ruimte over in een andere groep zodat je op een ander moment kan aansluiten.
__________________________________________________________________________
Dear tigers,
As most of you have already heard, we are allowed to start practicing again next week. We have been assigned two evenings on the athletics track. Tuesday and Thursday evenings, Roelof will provide practices on coordination, strength, and ball feeling.
Tuesday evening
19.00-20.15 Men
20.30-21.45 Ladies 1
Tuesday evening
19.00-20.15 Ladies 3
20.30-21.45 Ladies 2, ladies midweek and practice members
We made this schedule based on the invetarisation done in the group WhatsApp yesterday. At the end of next week, we will evaluate the schedule and come up with a more definitive schedule for the coming weeks. We will also look at whether it is possible to organize two practices per team for the ones interested.
If there are any questions or remarks, let us know. Also if you would like to participate and you are not able to attend the assigned moment. Maybe there is space in other practice groups and you can join another group.

Leave a Reply