Coronavirus

Wij sturen dit bericht om jullie op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen omtrent het coronavirus. 
– Alle wedstrijden zijn afgelast en zullen niet ingehaald worden.
– De ACLO en het Sportcentrum hebben besloten de deuren tot en met 28 april te sluiten.
– Dit betekent ook dat er tot 28 april geen trainingen plaats zullen vinden

Verder vragen wij jullie om rekening te houden met de volgende richtlijnen en maatregelen van het RIVM:
-Voor alle mensen in Nederland: blijf thuis bij klachten als verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
-Voor kwetsbare personen (ouderen of personen met een verminderde weerstand): mijd grote gezelschappen en het openbaar vervoer.
-Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel het land afgelast.

Voor meer informatie en de laatste updates willen wij jullie ook verwijzen naar de websites van het RIVM en NHV.
(
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus en https://www.handbal.nl/

Als jullie vragen hebben, laat het ons gerust weten.

Liefs,
Het Bestuur
Laurisa, Lilou, Manon, Ruben, Marleen

__________________________________________________________________________________
We are sending you this message to keep you updated with the developments regarding the coronavirus. 

-All matches will be cancelled and will not be played.
-The
ACLO and the Sports Centre decided to close their doors until the 28th of April.
This also means that all practices will be cancelled until the 28th of April. 

Furthermore, we ask you to keep in mind the advices and measures from the RIVM. These are as followed:
-For all persons in The Netherlands: stay at home when you have flu-like symptoms, coughing, throat ache or fever.
-For at risk persons (elderly and persons with a compromised immune system): evade large crowds and public transport.
-Activities with more than 100 persons will be cancelled through the whole country.

For more information and the latest updates, we would like to refer you to the websites of the RIVM and NHV.
(
https://www.rivm.nl/en/news/current-information-about-novel-coronavirus-covid-19 and https://www.handbal.nl/

If you have any questions, do not hesitate to contact us.

Love,
The Board
Laurisa, Lilou, Manon, Ruben, Marleen

Leave a Reply