Corona protocollen

Dit is het protocol geschreven voor de leden, waarin uitgelegd staat wat ze moeten doen als er een (mogelijke) corona besmetting heeft plaatsgevonden.

Hieronder is het protocol te vinden met de maatregelen die genomen zijn door het Nederlands Handbal Verbond (NHV), het Sportcentrum en de ACLO die nodig zijn om veilig en verantwoord te kunnen handballen.