End of the season and starting dates next season.

For english see below

Beste Lezers,

Afgelopen seizoen was niet zoals we gewend waren. We moesten elkaar lang missen, plannen gingen niet door en de wedstrijden werden abrupt, maar uiteraard begrijpelijk gecanceld. Toch konden we met iedereen op creatieve manieren betrokken blijven. Wij willen ook jullie bedanken voor jullie inzet, samen hebben we er toch iets moois van kunnen maken!
Voor nu is er een zomerstop en het plan is om vanaf dinsdag 18 augustus weer van start te gaan met 2x per week trainen volgens een tropenrooster. Dit zal weer mogelijk zijn in de sporthal met het échte handbalgevoel. Vanaf september zal er weer een regulieren rooster verschijnen.

Zet dus de volgende data in je agenda voor de trainingen in het tropenrooster:
Dinsdagavond 18 augustus
Donderdagavond 20 augustus
Dinsdagavond 25 augustus
Donderdagavond 27 augustus

Zodra wij meer informatie over onder andere de precieze trainingstijden krijgen van het sportcentrum laten wij dit gelijk aan jullie weten!

Groeten,

Het Bestuur
——————————————————
Dear readers,
Last season was different from other seasons. We had to miss each other for a long time, plans did not go through and the matches were abruptly, but of course, understandably canceled. Yet we were able to remain involved with everyone in creative ways. We also want to thank you for your effort, together we have been able to make the best of it! For now there is a summer break and the plan is to start again from Tuesday the 18th of August with practicing twice a week according to a summer schedule. This will again be possible in the sports hall with the real handball feeling. A regular schedule will be published in September.
So put the following dates in your agenda for the training for the summer schedule:
Tuesday evening August 18
Thursday evening, August 20
Tuesday evening August 25
Thursday evening, August 27
 
As soon as we receive more information about the exact practice times of the sports center, we will let you know! For now, enjoy your well-deserved vacation, stay healthy and we’ll see you on the handball field again soon!
Kind Regards,
The Board.

Leave a Reply